Duyệt bởi
Tháng: Tháng Tám 2021

Hướng dẫn cách tính thời gian truyền dịch

Hướng dẫn cách tính thời gian truyền dịch

Xin chào, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tính thời gian truyền dịch một cách nhanh chóng và chính xác với mọi loại dây truyền dịch và tốc độ truyền dịch khác nhau. Hệ số giọt Mỗi loại dây truyền dịch đều có hệ số giọt khác nhau dựa vào kích thước của dây truyền dịch đó. Hệ số giọt là số giọt/1ml dịch truyền. Thông thường có 3 loại dây truyền dịch thường được sử dụng là loại…

Đọc Thêm Đọc Thêm