Hướng dẫn cách tính thời gian truyền dịch

Xin chào, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tính thời gian truyền dịch một cách nhanh chóng và chính xác với mọi loại dây truyền dịch và tốc độ truyền dịch khác nhau.

Hệ số giọt

Mỗi loại dây truyền dịch đều có hệ số giọt khác nhau dựa vào kích thước của dây truyền dịch đó. Hệ số giọt là số giọt/1ml dịch truyền.

Thông thường có 3 loại dây truyền dịch thường được sử dụng là loại dây 10, 20 và 60 giọt/mL.

Thông tin về hệ số giọt thường được ghi ở trên bao bì đựng dây truyền dịch.

hệ số giọt được ghi trên bao bì

Tính thời gian truyền dịch

Công thức tính thời gian truyền dịch

Công thức tính thời gian truyền dịch

Ví dụ: y lệnh truyền 1 chai Glucose 5% 500mL với tốc độ 40 giọt/phút, vậy thời gian để truyền hết chai dịch là bao nhiêu? (sử dụng dây truyền dịch có hệ số giọt là 20 giọt/1ml)

Trả lời:

Thời gian để truyền hết chai dịch = (500 x 20) / 40 = 250 phút

Khoảng 4 giờ 10 phút

Bạn có thể sử dụng máy tính dành cho điện thoại di động để tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Posts