Duyệt bởi
Thẻ: chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí

Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Chương trình tiêm chủng mở rộng là gì Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em được bắt đầu được triển khai từ năm 1981 do Bộ Y tế khởi xướng. Mục tiêu của là cung cấp dịch vụ tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ em dưới 1 tuổi. Bảo vệ trẻ em khỏi 6 bệnh truyền nhiễm phổ biến và gây tử vong cao. Đây là chương trình nằm trong mục tiêu bảo vệ sức khỏe…

Đọc Thêm Đọc Thêm